Uit letters b, a kunnen volgende woorden gevormd worden:

2- woorden uit letters  (1)

ba (4)