Uit letters q, u, a, s, i, -, b, e, s, t, r, a, f, f, e, n, d kunnen volgende woorden gevormd worden:

17- woorden uit letters  (1)

quasi-bestraffend (41)

13- woorden uit letters  (1)

afstandsbrief (26)

12- woorden uit letters  (1)

buitenaardse (21)

11- woorden uit letters  (5)

aanbestierf (19)aanbidsters (18)bestraffend (23)buitenaards (20)freudiaanse (20)

10- woorden uit letters  (27)

aanbesterf (18)aanbidster (16)aanbieders (15)aanbriefde (17)aanbrieste (15)aanbruiste (18)aandruiste (17)abdiqueert (27)abdiqueren (26)adressante (15)afstuderen (20)assurantie (17)bedienaars (15)bestraffen (21)daarbuiten (18)daartussen (18)dienstbaar (16)dienstbare (16)freudiaans (19)inadequate (24)snuisterde (18)staffieren (19)stedenaars (15)stuifaarde (20)stuifbrand (22)transfusie (20)uitraasden (17)

9- woorden uit letters  (73)

aanbieder (13)aanbreide (13)aanbrieft (16)aanruiste (15)aanstierf (15)aardbeien (13)aasdieren (12)abdiqueer (25)absenties (14)absurdist (19)absurdste (19)adequater (24)adressant (14)afbiesden (16)afbrassen (17)afbrasten (17)afbreiden (16)affietsen (17)afreisden (15)afruisten (18)afstreden (16)afstudeer (19)afturfden (21)arabisten (14)assertief (16)auditeren (15)baadsters (16)barstende (15)basterden (15)baudrates (18)bedienaar (13)beiaarden (13)benardste (15)beradenst (15)berustend (18)besausten (17)besnaarde (14)bestaande (14)bestander (15)besturend (18)betraande (14)biedsters (16)bindsters (16)bruisende (17)busdienst (18)dansfeest (16)debiteurs (18)diensters (14)different (18)dissenter (14)duisteren (16)fantaseer (15)fietsband (17)fundaties (18)instudeer (16)naaisters (13)radiussen (16)saffieren (17)sasdeuren (16)saterdans (14)sedentair (13)serafines (15)snufferds (22)snuifster (19)staanders (14)stedenaar (13)steenduif (18)steunders (17)traanbuis (17)tuinaarde (15)uitbeners (17)uitbraden (17)uitraasde (16)

8- woorden uit letters  (189)

aanbeter (12)aanbiedt (12)aanbreit (12)aanbrief (14)aandreef (13)aandrift (14)aanerfde (13)aanfiets (13)aanfruit (16)aanriste (11)aanruist (14)aansteef (13)aansterf (14)aanstuif (16)aantrede (11)aantreed (11)abdissen (13)absenter (13)absentie (12)absurdst (18)adequate (22)adressen (12)afbieden (14)afbiesde (15)afbrandt (16)afbraste (16)afbreide (15)afbreien (14)afdanste (14)afdeinst (14)afeisten (13)affaires (16)affreust (20)affuiten (18)afneusde (16)afreisde (14)afrieden (13)afrissen (14)afristen (14)afritsen (14)afruiden (16)afruisen (16)afruiste (17)afseinde (13)afstaren (14)afstierf (17)afstreed (15)afsturen (17)afsuften (19)aftandse (14)aftarden (14)aftreden (14)aftuinde (16)afturfde (20)arbeiden (12)assertie (12)baadster (14)barstens (14)basterds (15)baudrate (16)beiaards (13)beiaardt (13)benadert (13)benardst (14)bereidst (14)bernisse (13)berstens (14)berusten (16)besauste (16)besnaard (13)besnaart (13)bestaand (13)bestande (13)bestierd (14)bestierf (16)besturen (16)betraand (13)betraden (13)biedster (14)bindster (14)bisseert (14)bisseren (13)braniede (12)breeduit (16)briefden (15)briesten (13)brisante (13)bruinste (16)bruisend (16)bruisten (16)bufferen (20)buitenaf (17)danseres (12)danseuse (14)debaters (14)debiteur (16)diabetes (13)dienaars (11)dienares (11)dienster (12)diffuser (20)druisten (15)duistere (15)duitsers (16)duratief (17)durfniet (17)eetbaars (13)eierdans (11)eiersaus (14)eindfase (13)equaties (22)erbuiten (15)ertussen (15)estraden (12)estrades (13)fanfares (16)fantasie (13)feestdis (15)fietsend (14)fietsers (15)fraaiste (14)frequent (25)friteuse (17)fundatie (16)fundeert (17)funester (17)naaister (11)nareisde (11)nastreef (14)rebussen (16)resident (12)residuen (14)ribessen (13)ritussen (15)ruisende (14)rustende (15)sadisten (12)sardines (12)satineer (11)sedatief (14)sefarden (14)sensatie (11)serafine (13)serieust (15)sieraden (11)sinterde (12)situeren (14)snaterde (12)snufferd (20)snuister (15)snuiters (15)staafden (14)staander (12)staarden (12)staffier (17)standers (13)starende (12)stearine (11)sterfbed (17)steunder (15)steurden (15)straffen (17)struisen (15)studeren (15)sturende (15)sufferds (21)susteren (15)taaierds (12)taanders (12)tinaders (12)tirassen (12)traafden (14)treffend (17)tribunes (16)tuierden (14)tuinbaas (15)tuinders (15)turbines (16)uitbande (15)uitbener (15)uitbraad (16)uitbrand (16)uitdreef (17)uitfaden (16)uitfrees (17)uitreden (14)uitsneed (14)urbaanst (16)usanties (14)

7- woorden uit letters  (306)

aanbeet (10)aanbidt (11)aanbied (10)aanbrei (10)aanerft (12)aanreed (9)aanried (9)aanrist (10)aanruis (12)aantree (9)aantref (12)aardbei (11)aasdier (10)aaseter (10)absente (11)absurde (15)abusief (16)afbarst (15)afbeent (13)afbeten (13)afbiedt (14)afbiest (14)afbindt (14)afbrand (14)afbrast (15)afbreit (14)afdanst (13)afdeins (12)afdieft (15)afdient (12)afdreef (15)afdrift (16)afeisen (11)afeiste (12)affaire (14)affiets (15)affreus (18)afneust (15)afraden (12)afrandt (13)afreden (12)afreedt (13)afreist (13)afrende (12)afreten (12)afriste (13)afruide (15)afruien (14)afruist (16)afseint (12)afsneed (12)afsnuit (15)afstand (13)afsterf (16)afstraf (16)afstuif (18)afsufte (18)aftands (13)aftarde (13)afteren (12)aftreed (13)afturen (15)arabist (12)arbeidt (12)aubades (14)autaren (12)baaierd (11)baarden (11)baasden (11)bandera (11)bandiet (11)barende (11)barsten (12)baseert (12)baseren (11)basterd (13)bedaart (12)bedaren (11)bederft (15)bedient (11)bedierf (14)bedrust (16)beiaard (11)beitsen (11)benader (11)benarde (11)beraadt (12)beraden (11)bereids (12)bereidt (12)bereisd (12)bereist (12)bersten (12)beruste (15)besaust (15)besnaar (11)bestaan (11)bestand (12)bestane (11)bestens (12)besterf (15)bestier (12)bestraf (15)bestuif (17)beurden (14)beurste (15)beurten (14)biduren (14)bieders (12)biesden (11)bietsen (11)bietser (12)binders (12)bisseer (12)braafst (15)braaien (10)branies (11)braniet (11)brassen (12)brasten (12)breedst (13)breiden (11)bressen (12)briefde (14)briefen (13)briesen (11)brieste (12)brisant (12)britsen (12)bruiden (14)bruinde (14)bruinst (15)bruisen (14)bruiste (15)buffers (20)buisden (14)buitens (14)bunders (15)busreis (15)bustier (15)daarnet (10)daaruit (13)dansers (11)danseur (13)dateren (10)debater (12)debuten (14)deernis (10)dertien (10)dessert (12)diafane (11)dienaar (9)diessen (10)diffuse (18)dineert (10)draaien (9)dretsen (11)driesen (10)drieste (11)driften (13)druisen (13)druiste (14)duister (14)duitser (14)dusters (15)e-snaar (8)ebenist (11)ebstand (12)eetbaar (11)einders (10)equatie (20)erfenis (12)ernaast (10)erudiet (13)estrade (11)fanfare (14)faseert (13)faseren (12)feature (15)fibreus (17)fietsen (12)fietser (13)fineert (12)finesse (12)fitness (13)fraaist (13)fratsen (13)fraudes (16)frieten (12)frisbee (14)frissen (13)fruiten (15)fuifden (17)fundeer (15)funeste (15)fuseert (16)fuseren (15)indreef (12)insufte (15)intrede (10)intreed (10)nafeest (12)naredes (10)nareist (10)nefriet (12)neuriet (12)nierbed (11)raaiden (9)raasden (10)radiant (10)reidans (10)reinste (10)reisbus (15)reisden (10)reistas (11)ruifden (15)ruisend (13)ruisten (13)ruitens (13)rustbed (16)rustend (14)saaiere (9)saaiste (10)sadiste (11)saffier (15)saneert (10)sardien (10)sardine (10)sasdeur (14)satanse (10)satiren (10)satires (11)sausten (13)seffens (15)seiners (10)seisden (10)sequens (21)serieus (13)sieraad (10)sierden (10)sinters (11)sirenes (10)situeer (13)snaaide (9)snaters (11)sneuste (13)snuiter (13)squares (22)staafde (13)staande (10)staarde (11)stander (11)starend (11)steunde (13)steurde (14)steuren (13)stieren (10)straffe (16)streden (11)struise (14)studeer (14)studies (14)stuffen (18)sturend (14)subiete (14)sufferd (19)suffers (19)suisden (13)surften (16)taaierd (10)taaiere (9)taander (10)tenders (11)tieners (10)tierden (10)tierend (10)tinader (10)tirades (11)traafde (13)traande (10)trainde (10)trainee (9)trassen (11)treffen (15)trensde (11)tressen (11)triaden (10)triades (11)tribune (14)tsarina (10)tuierde (13)tuieren (12)tuinder (13)tuisers (14)turbans (15)turbine (14)turfden (16)uienbed (13)uitbeen (13)uitraas (13)uitreed (13)unfaire (14)unieert (12)unsters (14)uraniet (12)usantie (12)

6- woorden uit letters  (404)

aaiden (7)aanbid (9)aanerf (10)aanris (8)aarden (8)aardse (9)aardst (10)aasden (8)absent (10)absint (10)absurd (14)aderen (8)afasie (10)afbeen (11)afbeet (12)afbidt (13)afbied (12)afbies (12)afbind (12)afbras (13)afbrei (12)afdans (11)afdief (13)afdien (10)afeist (11)affuit (16)afneus (13)afrand (11)afreed (11)afrees (11)afreet (11)afreis (11)afrent (11)afried (11)afrist (12)afrits (12)afruis (14)afruit (14)afsein (10)afsuft (17)aftand (11)afteer (11)aftrad (12)aftred (12)aftuin (13)afturf (17)airbus (13)andere (8)anders (9)arbeid (10)arduin (11)arseen (8)artsen (9)asbest (11)asrest (10)asters (10)aubade (12)audits (12)aussie (11)baaien (8)baande (9)baarde (10)baarse (10)baarst (11)baasde (10)baders (11)badtas (11)baisse (10)banier (9)barden (10)bariet (10)baseer (10)bassen (10)basset (11)bassin (10)basten (10)bedaar (10)bederf (13)bedien (9)beffen (14)beiden (9)beider (10)beiers (10)beiert (10)benard (10)bendes (10)beraad (10)berden (10)bereid (10)bereis (10)beried (10)berust (14)beseft (13)bessen (10)besten (10)beters (11)betrad (11)betref (13)beurde (13)beuren (12)beurse (13)beurst (14)bidets (11)bieden (9)bieder (10)bieren (9)biesde (10)bieten (9)binder (10)binste (10)bissen (10)bisser (11)bister (11)bitser (11)braadt (11)braden (10)brandt (11)branie (9)braste (11)breide (10)breidt (11)breien (9)briest (11)britse (11)bruine (12)bruint (13)bruist (14)bruten (13)buffer (18)buffet (18)buiden (12)buisde (13)buiten (12)bunder (13)burins (13)bussen (13)busten (13)bustes (14)butaan (12)butsen (13)daarin (8)danser (9)danste (9)dassen (9)dateer (9)datief (11)debiet (10)deerns (9)deinst (9)denier (8)dessen (9)dessin (9)deuren (11)deurne (11)dienst (9)dieren (8)dierst (10)dieten (8)dietse (9)dineer (8)diners (9)dissen (9)draaft (12)draait (9)drasse (10)dreint (9)drenst (10)dreunt (12)driest (10)druist (13)druten (12)duffer (17)duiten (11)duitse (12)dussen (12)duster (13)dutsen (12)ebdeur (13)efendi (10)effent (13)eibers (10)einder (8)eisers (9)eisten (8)enters (9)erfden (11)ertsen (9)essaai (8)etsend (9)etsers (10)etudes (12)fairst (12)farden (11)fardes (12)faseer (11)fatsen (11)feiten (10)fessen (11)fierst (12)fineer (10)fissen (11)fraaie (10)franse (11)frasen (11)frases (12)fraude (14)freest (12)fresia (11)friese (11)frisse (12)friste (12)frites (12)fuifde (16)funest (14)furies (14)fuseer (14)fusies (14)fusten (14)ieders (9)inbaar (9)inbare (9)inbedt (10)inbeet (9)inerte (8)inreed (8)inteer (8)intrad (9)intree (8)naaide (7)naarst (9)naaste (8)nadere (8)naders (9)nadert (9)nardus (12)narede (8)nareed (8)nareis (8)naties (8)natura (11)nature (11)nefast (11)nestei (8)neurie (10)neusde (11)neutra (11)niesde (8)nieste (8)nietes (8)nisbus (13)nudist (12)nurses (12)quasar (20)raaide (8)raaien (7)raasde (9)rabies (10)radens (9)radius (12)radste (10)raffia (13)rassen (9)ratsen (9)redens (9)reedst (10)reiden (8)reinst (9)reisde (9)rentes (9)reseda (9)residu (12)resten (9)retina (8)riante (8)ribden (10)rieden (8)rieten (8)riffen (13)rissen (9)risten (9)ritsen (9)ruiden (11)ruifde (14)ruisen (11)ruiste (12)ruiten (11)russen (12)russin (12)rusten (12)saaien (7)saaier (8)saaist (9)sadist (10)safari (11)saneer (8)sarden (9)sasten (9)satans (9)saters (10)satire (9)sausen (11)sauste (12)sedert (10)seider (9)seinde (8)seiner (8)seisde (9)senaat (8)serafs (12)series (9)sferen (11)sierde (9)sieren (8)sinter (9)sirene (8)sisten (9)sister (10)sistra (10)sitsen (9)snaait (8)snater (9)sneeft (11)sneers (9)sneest (9)sneuer (11)sneust (12)snibde (10)snufte (14)snuift (14)square (20)staand (9)stadia (9)stadie (9)stadse (10)stands (10)staren (9)steden (9)steeds (10)stierf (12)strand (10)streed (10)streef (12)striae (9)struif (15)struis (13)studie (12)sturen (12)subiet (13)suffen (16)suffer (17)suften (14)suisde (12)suites (12)surfen (14)surfte (15)susten (12)taaien (7)taaier (8)taande (8)taffen (13)taffia (13)tarden (9)tarief (11)tarnde (9)tassen (9)teaden (8)tender (9)teneur (11)tensie (8)ternes (9)tiaren (8)tiende (8)tiener (8)tierde (9)tieren (8)tirade (9)tirane (8)tissue (12)traden (9)trassi (10)treden (9)trends (10)triade (9)tribus (14)truien (11)tsaren (9)tuffen (16)tuiden (11)tuiers (12)tuinde (11)tuisen (11)tuiser (12)turban (13)turfde (15)turnde (12)tussen (12)uitban (12)uiteen (10)uitend (11)unfair (13)unieer (10)unster (12)urbaan (12)urbane (12)

5- woorden uit letters  (381)

aaide (6)aaien (5)aarde (7)aards (8)aardt (8)aasde (7)abdis (9)abten (8)abuis (11)aders (8)adert (8)adieu (9)adres (8)afbad (11)afbet (11)afbid (11)afeet (9)afeis (9)afren (9)afris (10)afrit (10)afrui (12)afsta (10)afsuf (15)aftar (10)ander (7)arden (7)arena (6)arend (7)assen (7)asten (7)aster (8)asurn (10)atria (7)audit (10)baadt (9)baant (8)baard (9)baars (9)baart (9)baast (9)baden (8)bader (9)bande (8)baren (8)baret (9)barse (9)barst (10)basen (8)bases (9)basin (8)basis (9)basta (9)baste (9)baten (8)beaat (8)beden (8)beeft (11)beent (8)beert (9)beest (9)beide (8)beidt (9)beien (7)beier (8)beits (9)bende (8)benut (11)berde (9)beren (8)berin (8)berst (10)besef (11)besta (9)beste (9)beten (8)beter (9)beurs (12)beurt (12)bidet (9)biedt (9)biest (9)biets (9)bindt (9)binst (9)bitse (9)braad (9)braaf (11)braai (8)brand (9)brast (10)breda (9)brede (9)breed (9)breid (9)brein (8)breit (9)brief (11)bries (9)brits (10)bruid (12)bruin (11)bruis (12)brute (12)buide (11)buien (10)buist (12)buren (11)buret (12)burin (11)buste (12)daast (8)danst (8)darts (9)dbase (9)debat (9)debet (9)deens (7)deern (7)deert (8)deins (7)deint (7)deren (7)derft (11)deunt (10)dieet (7)dieft (10)diens (7)dient (7)diere (7)diets (8)dinar (7)diner (7)draaf (10)draai (7)drain (7)drast (9)dreef (10)drein (7)drens (8)dreun (10)dries (8)drift (11)druif (13)druis (11)duffe (15)dufst (14)duist (11)duits (11)dunst (11)dunte (10)duren (10)durft (14)ebden (8)eerst (8)effen (11)eiber (8)einde (6)eindt (7)eisen (6)eiser (7)eiste (7)enter (7)eraan (6)erfde (10)ernst (8)eruit (10)essen (7)ester (8)etend (7)eters (8)etsen (7)etser (8)etude (10)etuis (10)faire (9)fairs (10)farad (10)farde (10)fasen (9)fases (10)fauna (11)feest (10)feite (9)fiber (11)fiere (9)fiets (10)finse (9)fraai (9)frans (10)frase (10)frats (11)frees (10)fries (10)friet (10)frist (11)fruit (13)fuift (15)fundi (12)furie (12)fusee (12)fusie (12)futen (12)iaden (6)idees (7)ieder (7)ieren (6)ierse (7)inbed (8)indut (10)inert (7)insta (7)insuf (12)issue (10)naait (6)naast (7)nadat (7)nader (7)nadir (7)nafta (9)narde (7)natie (6)neder (7)nerts (8)nesse (7)neust (10)niest (7)niets (7)nurse (10)quant (18)quasi (18)raadt (8)raait (7)raast (8)rabat (9)raden (7)radst (9)raids (8)randt (8)ranse (7)ranst (8)rasse (8)rasta (8)raten (7)rebus (12)reden (7)redes (8)reeds (8)reedt (8)reeft (10)reent (7)reest (8)reide (7)reien (6)reine (6)reist (8)rende (7)renet (7)rente (7)reset (8)reten (7)reuen (9)riant (7)ribde (9)ribes (9)rinse (7)risee (7)riste (8)riten (7)rites (8)ritus (11)ruide (10)ruien (9)ruift (13)ruist (11)runde (10)ruste (11)saaie (6)safes (10)sarde (8)saste (8)satan (7)sater (8)sauna (9)saust (11)sedan (7)seint (7)seist (8)seraf (10)serie (7)sfeer (10)siert (8)sinas (7)sinds (8)sinus (10)siste (8)sitar (8)sites (8)snaai (6)snaar (7)snars (8)snede (7)sneed (7)sneef (9)sneer (7)snees (7)snert (8)sneue (9)snibt (9)snuft (13)snuif (12)snuit (10)staaf (10)staan (7)staar (8)stade (8)stads (9)stand (8)stede (8)steef (10)steen (7)sterf (11)stern (8)steun (10)steur (11)stier (8)straf (11)stras (9)stuff (16)stuif (13)suffe (15)sufst (14)sufte (13)suist (11)suite (10)surft (14)suste (11)taaie (6)tabee (8)tafia (9)tarde (8)teade (7)teder (8)teers (8)tenue (9)teren (7)terne (7)tiaar (7)tiara (7)tiend (7)tinas (7)tiran (7)tiras (8)traaf (10)traan (7)traas (8)train (7)trans (8)trede (8)treed (8)treef (10)trees (8)trein (7)trend (8)trens (8)trias (8)trien (7)tsaar (8)tuben (11)tubes (12)tuide (10)tuien (9)tuier (10)tuner (10)turen (10)uiers (10)uiten (9)unies (9)units (10)uraan (9)urine (9)

4- woorden uit letters  (278)

aait (5)aard (6)aars (6)aart (6)aast (6)abri (7)adat (6)ader (6)afat (8)aids (6)airs (6)ante (5)anti (5)anus (8)arde (6)area (5)aren (5)aria (5)arts (7)aten (5)aura (8)baad (7)baai (6)baan (6)baar (7)baas (7)baat (7)band (7)bant (7)bard (8)bare (7)bars (8)base (7)bast (8)bate (7)baud (10)beat (7)bede (7)beef (9)been (6)beer (7)beet (7)beid (7)beis (7)bene (6)bent (7)berd (8)best (8)bete (7)beun (9)beur (10)bias (7)bidt (8)bied (7)bief (9)bier (7)bies (7)biet (7)bind (7)bint (7)bits (8)bras (8)brat (8)brei (7)bren (7)bres (8)brie (7)brit (8)brui (10)brut (11)buis (10)buit (10)buts (11)daar (6)daas (6)dabt (8)dans (6)dart (7)data (6)deen (5)deer (6)dein (5)derf (9)desa (6)deun (8)deur (9)dief (8)dien (5)dier (6)dies (6)drab (8)draf (9)dras (7)drie (6)dubt (11)duet (9)duif (11)duin (8)duit (9)dunt (9)dure (9)durf (12)duts (10)ebde (7)eden (5)eend (5)eens (5)eert (6)eest (6)effe (10)eind (5)eins (5)eist (6)ener (5)eraf (8)eren (5)erft (9)erin (5)erna (5)erts (7)eten (5)eter (6)etui (8)faas (8)fade (8)fair (8)fans (8)fase (8)fata (8)fats (9)faun (10)feit (8)feta (8)feut (11)fiat (8)fier (8)fine (7)fins (8)fint (8)firn (8)fits (9)fret (9)fris (9)fuif (13)fust (12)iade (5)iaen (4)idee (5)iers (6)iets (6)inde (5)naad (5)naaf (7)naai (4)naar (5)nare (5)nart (6)nasi (5)neef (7)neer (5)neet (5)nerf (8)nest (6)neus (8)neut (8)nier (5)nies (5)niet (5)raad (6)raaf (8)raai (5)raas (6)raat (6)rade (6)raid (6)rand (6)rans (6)rast (7)rata (6)rats (7)rede (6)redt (7)reed (6)reef (8)reen (5)rees (6)reet (6)rein (5)reis (6)reit (6)rent (6)rest (7)reus (9)ribt (8)ried (6)riet (6)rins (6)rist (7)rite (6)rits (7)ruif (11)ruin (8)ruis (9)ruit (9)rund (9)rune (8)runs (9)runt (9)rust (10)saai (5)safe (8)sant (6)sari (6)sart (7)sast (7)saus (9)sein (5)seis (6)sent (6)sera (6)sets (7)sief (8)sier (6)sint (6)sire (6)sist (7)site (6)sits (7)situ (9)sneb (7)snee (5)sneu (8)snib (7)snit (6)snuf (11)stad (7)staf (9)star (7)stee (6)sten (6)ster (7)stuf (12)suft (12)suis (9)surf (12)sust (10)taai (5)taan (5)tabs (8)tand (6)tarn (6)teef (8)teen (5)teer (6)tees (6)tere (6)tien (5)tier (6)trad (7)tras (7)tred (7)tree (6)tref (9)tres (7)trui (9)tuba (10)tube (10)tuin (8)tuis (9)tune (8)turf (12)turn (9)uien (7)uier (8)unie (7)unit (8)uren (8)urne (8)

3- woorden uit letters  (126)

aai (3)aan (3)aar (4)aas (4)abt (6)aft (7)air (4)ais (4)ara (4)are (4)ars (5)art (5)ast (5)bad (6)ban (5)bar (6)bas (6)bat (6)bed (6)bef (8)bei (5)ben (5)bes (6)beu (8)bid (6)bie (5)bis (6)bit (6)bui (8)bun (8)bus (9)dab (6)dan (4)dar (5)das (5)dat (5)der (5)des (5)dia (4)die (4)dis (5)dit (5)dra (5)dub (9)duf (10)dun (7)dus (8)dut (8)eau (6)ebt (6)eed (4)een (3)eer (4)eet (4)eis (4)end (4)ene (3)ent (4)era (4)ere (4)erf (7)ers (5)ets (5)fan (6)fat (7)fee (6)fes (7)fin (6)fis (7)fit (7)fut (10)iat (4)ier (4)iet (4)ins (4)int (4)nae (3)nar (4)nat (4)neb (5)nee (3)nes (4)net (4)nis (4)nuf (9)nut (7)qat (13)qua (15)rad (5)ras (5)rat (5)red (5)ree (4)rei (4)ren (4)reu (7)rib (6)rif (7)ris (5)rit (5)rui (7)run (7)rus (8)rut (8)sar (5)sas (5)set (5)sis (5)sta (5)sub (9)suf (10)sus (8)tab (6)taf (7)tas (5)tea (4)ten (4)ter (5)tin (4)tra (5)tri (5)tuf (10)tui (7)uit (7)ure (7)urn (7)

2- woorden uit letters  (30)

ad (3)af (5)ai (2)ar (3)as (3)at (3)au (5)ba (4)de (3)eb (4)ei (2)en (2)er (3)es (3)et (3)fa (5)ia (2)ie (2)in (2)is (3)na (2)nu (5)ra (3)re (3)sa (3)se (3)si (3)te (3)ui (5)ut (6)