Uit letters w, c kunnen volgende woorden gevormd worden:

2- woorden uit letters  (1)

wc (10)