Uit letters y, a, n, g kunnen volgende woorden gevormd worden:

4- woorden uit letters  (1)

yang (13)

3- woorden uit letters  (1)

gay (12)

2- woorden uit letters  (2)

ga (4)na (2)