Ga door

Welkom bij onze online zoekmachine waar je makkelijk woorden en hints kunt vinden voor Scrabble, Wordfeud, Boggle of Bananagrams. Met onze Wordfrauder online woordenboek maak je de langste woorden en ga je snel controleren of jouw woorden correct zijn.

Welkom bij onze online zoekmachine waar je makkelijk woorden en hints kunt vinden voor Scrabble, Wordfeud, Boggle of Bananagrams. Met onze Wordfrauder online woordenboek maak je de langste woorden en ga je snel controleren of jouw woorden correct zijn. Scrabble, Wordfeud, Boggle, Bananagrams of andere woordspellen zijn de meest creatieve spelletjes om de intellectuele vaardigheden van spelers over de hele wereld te ontwikkelen. Onze website zal je helpen om de langste combinaties met jouw woorden te vinden en om woorden te vormen die je altijd een winnaar zullen maken. Scrabble, de moeder van alle woordspellen, werd bedacht in 1931. Op dit moment is het merk in de meeste landen de eigendom van de firma Mattel, hoewel in de VS en Canada de rechten op Scrabble bij Hasbro liggen. Relatief recent gemaakte Boggle, Bananagrams of Wordfeud hebben vergelijkbare regels en zijn varianten van Scrabble. Het maakt niet uit welk woordspel je liever met je vrienden speelt, gebruik ons online woordenboek en win met elke tegenstander.

Lees meer